• zastupování CSSZ, FS, FÚ …

  • zastupování v přestupkovém řízení

  • konzultace bezpečnost,  trestní odpovědnost, odposlechy, osobní údaje

  • vyřizování povolení, rozhodnutí státní správa, samospráva